O co jde? Soukromý majitel zámku v Blšanech u Loun navezl zpočátku letošního roku bez souhlasu obce na její pozemky zeminu. V těsném sousedství zámeckého areálu vytvořil hliněný val, na navážce slíbil na své náklady vytvoření odpočinkového místa. Blšany, ve kterých žije přes tři sta obyvatel, jeho záměr rozdělil. Jedni souhlasí, vznik relaxační zóny poblíž rybníka, kde už částečně je, vítají. Jiní vlastníkovi zámku příliš nevěří, trvají na odstranění nepovolené navážky, argumentují, že se jedná o černou stavbu. Jednotné stanovisko nemají ani zastupitelé. Proto padlo rozhodnutí uspořádat v obci místní referendum.

Uskutečnilo se tento víkend spolu s volbami do sněmovny, těsná většina obyvatel Blšan záměr zřídit relaxační zónu nepodpořila. Pro jich bylo 101, proti 105. Svůj názor vyjádřilo přes sedmdesát procent obyvatel, referendum je díky vysoké účasti platné. Hlasovalo 210 lidí, čtyři vhodili do urny prázdný list bez zaškrtnuté odpovědi. Tím pádem své NE řekla přesně polovina účastníků referenda. Aby byl jeho výsledek závazný, je třeba nadpoloviční většina hlasů. „Konzultovali jsme to s ministerstvem vnitra. Aby rozhodnutí přijaté v místním referendu bylo závazné, chyběl k tomu jediný hlas,“ potvrdila úřednice obecního úřadu v Blšanech u Loun Hana Lebdušková.

Výsledkem referenda se budou zastupitelé zabývat na nejbližší schůzi. „Občané se vyjádřili. Nyní se musíme se zastupiteli sejít a probrat výsledek referenda,“ řekla starostka obce Eva Schedivá. Je možné, že se jím budou řídit i tak. Pak by mohlo dojít k tomu, že obec vyzve majitele zámku, aby val odstranil.

Vlastníkem zámku v Blšanech u Loun je Martin Macola. Ten místní o záměru zřídit relaxační zónu seznámil na dvou informačních panelech vedle zámku, zároveň na nich vysvětluje, proč do místa zeminu navezl. Údajně mu zbyla při terénních úpravách v areálu zámku. Že jednal bez souhlasu vedení obce, připouští. Slíbil, že pokud jeho záměr lidé v referendu odmítnou, val odstraní. „Jsem připraven, pokud nebudete v referendu souhlasit, přebytečnou zeminu z valu odvézt a dodržet dohodu, která byla schválena obecním úřadem s vědomím zastupitelů,“ napsal.

Zámek v Blšanech u Loun stojí od konce 16. století. Je součástí hospodářského dvora, po roce 1989 jej vlastnila obec. Před několika lety jej prodala stavební firmě, která zkrachovala. Nynější majitel památkově chráněný objekt koupil od insolvenčního správce.