Další investice mají přijít, například do oprav ulic. „Stav komunikací v Blšanech je opravdu velmi špatný a rekonstrukce většiny je nutná. Připravujeme ji v celé západní části města,“ říká starostka Dagmar Břehovská.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě Do neděle platilo, že se dalo na vycházky vyrazit jen v katastru obce, města. Kolem Blšan moc možností, kam se dá jít, ale není…
Možností, kam vyrazit na procházku, je u nás bohužel málo. Staré původní cesty jsou většinou zorané nebo zarostlé. Existující cesty jsou využívány zemědělci a v současném blátivém jarním počasí téměř neschůdné. Špatná prostupnost krajiny není problém zdaleka jen u nás a řešení se hledá velmi těžko. Kdo ale chtěl vyrazit na procházku, určitě si trasu našel. Přestože nemáme v našich šesti rozlehlých katastrálních územích žádný typický výletní cíl jako třeba rozhlednu nebo hrad, je u nás krásně.

Zaznamenali jste u vás v obcích v souvislosti s covidem narůst zemřelých?
Víme bohužel o úmrtích souvisejících s covidem, ale že by počet zemřelých během uplynulého roku v porovnání s jinými roky vzrostl, to naštěstí ne.

V Blšanech se staví kanalizace. Kdy by měla být spolu s čističkou odpadních vod hotová? Na kolik vyjde?
Akce byla zahájena loni v létě a dokončena by měla být ještě letos. Samotná stavba vyjde téměř na 43 milionů korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 28,5 milionu.

close info Zdroj: Deník zoom_in Budou na kanalizaci nějak přispívat sami obyvatelé?
Protože cesta ke kanalizaci byla v případě Blšan opravdu velmi dlouhá a strastiplná, a protože připojení bude i tak znamenat pro občany nutné výdaje, rozhodlo zastupitelstvo města, že za vlastní připojení trvale žijící občané platit nebudou.

Chystáte po tom nějakou větší rekonstrukci komunikací dotčených kanalizací?
Stavba kanalizace probíhá z velké části bezvýkopově, ale nutno říci, že stav komunikací v Blšanech je opravdu velmi špatný a rekonstrukce většiny je nutná. Připravujeme rekonstrukci celé západní části města, máme požádáno o dotaci a věříme, že po dokončení kanalizace budeme moci přistoupit k realizaci.

Jaké další investice letos nebo v nejbližších letech v Blšanech a spádových obcích chystáte?
Dokončuje se projektová dokumentace na chodník celou obcí Liběšovice, tamtéž se zpracovává studie na využití budovy bývalé školy. V Malé Černoci se připravuje rekonstrukce střechy kaple a revitalizace návsi. I v Soběchlebech je hlavním tématem náves včetně rybníka, který už je dlouhodobě bez vody.

Když se projíždí Stachovem, zaujmou torza chátrajících ubytoven…
Stachov nejvíce tíží právě chátrající bývalé chmelařské ubikace, které se po dlouhém složitém procesu městu podařilo získat a jejichž demolice už je téměř připravena. Místní děti by také rády nové hřiště.

A co plánujete v samotných Blšanech?
V Blšanech nás trápí chybějící chodníky podél silnice první třídy. Také bychom rádi vytvořili stavební parcely, protože zájem o bydlení ve městě stoupá. Budovu mateřské školy čeká kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Připravují se rekonstrukce několika úseků místních komunikací v obcích, investovat je třeba také do hřbitovů, kterých máme pět, a do památek, které byly desítky let zanedbávány.

Blšany se dlouhodobě potýkají s frekventovanou dopravou na silnici I/27 Plzeň – Žatec. Zaznamenali jste kvůli covid opatřením v posledních dnech méně aut?
Ano, myslím, že úbytek je znát, ale nejlépe nám je, když probíhá v nějakém úseku silnice rekonstrukce a doprava je svedena jinam. Lepší a horší období se střídají. Loni, kdy probíhala oprava mostu na silnici Praha – Chomutov u Kutrovic, byla nákladní doprava odkloněna na „naši“ sedmadvacítku. Rok předtím tomu bylo ale naopak, kvůli rekonstrukci silnice nákladní auta přes Blšany moc nejezdila.