Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu na neplatnost komunálních voleb v Blšanech u Loun.

Tamní pětičlenné zastupitelstvo se tak může sejít na ustavující schůzi a zvolit starostu a místostarostu obce.

Návrh na neplatnost voleb podala k soudu Kateřina Petrů, obyvatelka Blšan u Loun a neúspěšná kandidátka do zastupitelstva. Upozornila na to, že lidé před volbami dostali do schránek spolu s hlasovacími lístky i tiskovinu Blšanské starosti vydanou obecním úřadem. V té se zavádějícím způsobem informovalo o způsobu hlasování v komunálních volbách. „Výklad je účelový, neetický a v rozporu s volebním zákonem, což významnou měrou mohlo ovlivnit výsledky hlasování. V obci žijí zejména starší lidé, kteří se mohli velkou měrou nechat ovlivnit tímto jednoduchým, ač nepravdivým výkladem pod hlavičkou obecního úřadu, respektive starosty,“ uvedla v návrhu na neplatnost voleb K. Petrů. Obecní úřad Blšany u Loun vycházel z článku, který byl krátce před volbami uveřejněn v časopisu Moderní obec.

Soud dal Kateřině Petrů částečně za pravdu. „Obsah tiskoviny Blšanské starosti je v části, která pojednává o výkladu volebního zákona, zavádějící,“ uvedla Dagmar Štullerová, předsedkyně senátu s tím, že se jedná o ne zcela přesné pochopení článku ze zmíněného časopisu. „V další části článku v tiskovině Blšanské starosti jsou informace správné. Podstatným však soud shledává, že spolu s hlasovacími lístky byla voličům distribuována Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, kterou se každému z voličů dostala informace o úpravě hlasovacího lístku a způsobu hlasování a tyto informace byly v souladu se zákonem.,“ uvádí soud.

Soud nemá pochybnosti o tom, že by byť jediný z voličů nebyl poučen o tom, jak upravit hlasovací lístek a jak hlasovat,“ uvádí se ve výroku soudu. Ten zároveň odmítl argument, že by v obci žili zejména starší lidé. V Blšanech u Loun mohlo volit 204 osob, z čehož zhruba třem čtvrtinám je méně než šedesát let. Návrh na neplatnost voleb tedy soud neshledal důvodným, a proto ho zamítl. Voleb do pětičlenného zastupitelstva obce se zúčastnily čtyři strany. Vítězem se se třemi mandáty stala nezávislá kandidátka, kterou vedl současný starosta Blšan u Loun Dobromil Konečný.