Několik stovek lidí se na Štědrý den sešlo v žateckém děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie na takzvané půlnoční bohoslužbě, kterou sloužil žatecký děkan P. Josef Špaček.

Po fanfárách slavnostní ráz mše svaté dokresloval zvuk varhan a zpěv místního chrámového sboru. Zpěvem koled pak provázel chrámový sbor i bohoslužbu 25. prosince v den samotné slavnosti Narození Páně.