V Borovského ulici v Postoloprtech, kde od září probíhají práce na odvodnění svahu, bude nově instalováno zábradlí o délce zhruba 18 metrů. Bude umístěno jen po jedné straně vozovky, přiléhající k parku na Draguši. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti chodců v okolí a také to, aby se lidé naučili přecházet vozovku jen po vyznačeném přechodu.

Umístění zábradlí v uvedené lokalitě schválila rada města Postoloprt. Jednání radních o této otázce přitom nebylo jednoduché, postoje k zavedení zábradlí se různily. Nakonec byl záměr přijat třemi hlasy, zbylí dva radní byli proti.

Jde o vjezd do firmy

Do jednání rady města byla přizvána také podnikatelka a zastupitelka Hana Elsnicová, která požádala o vystoupení před radními. Podniká ve společnosti Písky J. Elsnic, jež má sídlo právě v Borovského ulici. Uvedla, že nesouhlasí s umístěním zábradlí, protože to bude komplikovat parkování a pohyb v lokalitě pracovníkům firmy i obchodním partnerům. „Město nebere ohledy na naše podnikání, zábradlí omezí přístup do naší firmy," uvedla Hana Elsnicová podle zápisu z jednání rady města.

Starosta Postoloprt Zdeněk Pištora k problému sdělil, že uvedené zábradlí nebude ve vjezdu do sídla firmy překážet. „Zábradlí nepřekryje hlavní vchod, i celý vjezd do dvora zůstane nadále otevřený, tedy mimo zábradlí," řekl starosta. On sám patří k zastáncům montáže zábradlí. Podle něj město k problematice dopravní bezpečnosti v Borovského ulici oslovilo řadu odborníků a přechod se zábradlím jako doplňkovým prvkem byl pak vybrán jako nejvhodnější řešení.

Montáž proběhne do konce roku

„Zábradlí je prostředek jednak ke zvýšení bezpečnosti, omezí možnost nechtěného vyjetí aut na chodník, jednak i k vytvoření správného návyku - nasměruje lidi ke značenému přechodu a naučí je chodit po něm, nikoli přecházet vozovku na nevhodných a nebezpečných místech," uvedl starosta.

Zřízení zábradlí bylo tedy nejtěsnějším poměrem hlasů schváleno. Radnice má objednat příslušnou zakázku u odborné firmy nejpozději do poloviny prosince. „Objednáno už je, namontováno na místě by mělo být do konce roku," upřesnil starosta na dotaz Deníku.

Borovského ulice v Postoloprtech spojuje horní část města, oblast kolem vlakového nádraží, se sídlištěm Draguš a domky v ulici Elišky Krásnohorské. Leží ve svahu a je v ní několik zatáček. Ulici také denně musí přecházet děti, které se pohybují mezi dvěma školními budovami - prvním a druhým stupněm ZŠ a její jídelnou.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na podzim zahájila práce směřující k rekonstrukci a odvodnění uvedeného svahu a ulice. Město se k akci připojilo snahou o zvýšení bezpečnostních prvků v lokalitě. Finanční příspěvek 120 tisíc korun na vylepšení situace v této ulici poslala do města také Nadace ČEZ a místo zařadila do svého celostátního projektu s názvem Oranžový přechod.