Obyvatelé Břínkova u Ročova na Lounsku dostanou od Severočeské vodárenské společnosti (SVS) k Vánocům dárek v podobě kvalitnější pitné vody.

Několik desítek obyvatel vesničky je zásobováno z místního zdroje, kvalita jeho vody ale nevyhovuje kvůli zvýšenému výskytu dusičnanů. Nově budou mít kvalitnější vodu, a to z Holedeče u Žatce. SVS investice, která má být dokončená ještě letos, vyjde na 11 milionů korun.

„Akcí v Břínkově zajistíme pro přibližně padesát připojených obyvatel dodávku pitné vody, vyhovující legislativě,” uvedl Tomáš Indra, předseda představenstva SVS.

Břínkov spadající pod městys Ročov je zásobován vodou z místního vodovodu s jediným zdrojem. „Jde o zděnou pramenní jímku, ze které voda přetéká do vodojemu Břínkov o objemu 3,5 metru krychlových na kraji lesa. Z tohoto vodojemu voda gravitačně přitéká do vesnice řadem z polyetylénu z roku 1978. Kvalita vody však nevyhovuje v ukazateli dusičnany, s největší pravděpodobností z důvodu zemědělské činnosti v blízkosti ochranného pásma,” sdělila Dagmar Haltmarová, mluvčí SVS.

Společnost kvůli zlepšení situace přistoupila k napojení Břínkova na oblastní vodovod Žatec, do kterého je distribuována voda z úpravny v Holedeči. „SVS vybuduje ve vodojemu Senkov, který je ve vlastnictví obce Zbrašín, stanici, odkud se bude čerpat voda novým výtlačným řadem z vysokohustotního polyetylénu o průměru 63 mm v délce 2,69 kilometru až k vodojemu Břínkov. Ten bude vyřazen z provozu. Trasa výtlačného řadu povede v komunikaci a částečně ve volném terénu,” vysvětlila mluvčí s tím, že zvolená varianta řešení skýtá do budoucna možnost připojení dalších odběratelů, eventuálně propojení s oblastním vodovodem Louny, kam je distribuována voda z úpravny vody Hradiště pod přehradou Přísečnice na Chomutovsku.