Od příštího roku nebude podle zákona možné vypouštět odpadní vodu jinam než do splaškové kanalizace. „Všichni dostanou dopis s poučením, jak lze od 1. ledna 2008 likvidovat vodu z domácností. Zákon již neumožňuje používat septiky, které mají vývod jinam než do splaškové kanalizace,“ informoval Jiří Janíček, vedoucí stavebního odboru na lounské radnici.

Jelikož v osadách není splašková kanalizace, ale jen dešťová, budou si majitelé domů v obou osadách čistit vodu v malých domovních čistírnách. „Lidé si mohou nainstalovat domácí čističku. Další možností je přestavba septiku na žumpu. To znamená, že zabrání vývodu splaškové vody,“ vysvětlil J. Janíček.

Domácnost, která bude mít domácí čističku, dostane od města příspěvek 25 tisíc korun. „Podmínkou k získání peněz je uvedení čističky do provozu. Souhlas s užíváním a potvrzení dostane majitel domku na stavebním úřadu,“ dodal. Vyčištěnou vodu pak bude možné buď vypouštět na vlastním pozemku a využívat například k zalévání nebo vypouštět do dešťové kanalizace. „Je připraven průzkum, zda lze vodu likvidovat na pozemcích či nikoliv. O tom, zda je pozemek schopen vsakování, rozhodne stavební úřad,“ uvedl J. Janíček.

Na stavebním úřadu najdou lidé všechny potřebné informace. „Máme k dispozici snímky, seznam připojení a všechny informace, které můžeme obyvatelům poskytnout,“ uvedl J. Janíček. Za porušení zákona hrozí sankce. „Sankce za neplnění zákona se nebude uplatňovat hned, ale lidé by se měli touto problematikou zabývat,“ dodal J. Janíček.