Novým vlastníkem areálu bývalých jatek v Žatci se stala advokátní kancelář z Plzně. Ta v současné době řeší, jak s ním naloží dál. Nový majitel upřednostňuje zachování současných budov a jejich využití veřejností. O konkrétní budoucnosti prý zatím nerozhodl. Jedno je ale jisté. Zabíjení zvířat, porcování masa ani masná výroba se tam už nevrátí.

„Charakter budoucího využití areálu se s největší pravděpodobností změní, v areálu se už dál neplánuje zpracování masa a ani jiná výroba. V současné chvíli máme zpracovanou studii využití areálu zaměřenou k jeho otevření pro veřejnost,“ sdělil advokát Jan Křivánek z Advokátní kanceláře Křivánek, Tomášek, která areál, budovy a pozemky o rozloze zhruba pět tisíc metrů čtverečních, koupila loni. Zaplatila za něj osm milionů korun.

Areál bývalých jatek stojí u hlavní silnice I/27 Most - Plzeň. Nabízí se tak možnost přestavět ho na obchodní centrum. Vzhledem k jeho umístění u řeky Ohře a nové cyklostezky je další variantou využití pro nějaké volnočasové účely. „Určitě by to nějaké šikovné využití najít chtělo. Areál je to rozsáhlý, blízko hlavní silnice, u řeky, nedaleko historického centra. Škoda, aby zůstal bez využití. Snad nový vlastník něco vymyslí,“ říká například Vlastimil Šebesta bydlící nedaleko.

Jak využít zajímavou lokalitu

Možné využití nový vlastník zatím předjímat nechce. „Areál je ve velmi zajímavé lokalitě a i vlastní skladba budov je sama o sobě také zajímavá. Využití těchto pozitiv dostali za úkol vyřešit architekti, kteří v současné chvíli zpracovávají naše zadání směřující k dalšímu využití tohoto prostoru,“ popsal Jan Křivánek.

„Jsem rodák ze Žatce a i z tohoto důvodu je naší prioritou pokusit se areál otevřít pro veřejnost. Finální rozhodnutí o jeho využití ještě nepadlo, neboť v tom hraje roli mnoho faktorů, z nichž nám všechny nejsou v současné chvíli známy,“ dodal.

Společnost Jatky Žatec patřila k tradičním podnikům v regionu. Vykupovala a zpracovávala od chovatelů prasata a hovězí dobytek a maso dále prodávala. Součástí podniku byla i prodejna masných výrobků, velmi oblíbená mezi místními obyvateli.

Přišel konkurz

Podnik kvůli dluhům skončil v polovině roku 2016, soud pak na něj uvalil konkurz. Insolvenční správkyně opuštěné budovy a pozemky prodala zmíněné advokátní kanceláři z Plzně, do prodeje šlo i vnitřní vybavení.

Z takto získaných peněz se pokryjí pohledávky věřitelů. Konkurz dosud není uzavřený. Do insolvenčního řízení se přihlásilo padesát věřitelů s pohledávkami v celkové výši dvacet milionů korun.