Jde o „řopík“ v areálu lounského výstaviště. Na loňské práce, které spočívaly v opravě a očistě venkovní části objektu, bourání a zajištění vstupu do objektu, navázaly jarní. Podle grafického návrhu a dobových fotografií dostal bunkr nový nátěr. Práce pro město provedlo Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku, vyšly na 78 tisíc korun.

Bunkr bude přístupný pro veřejnost při mimořádných příležitostech.

Město Louny loni převzalo od státu celkem tři bunkry, všechny jsou poblíž řeky Ohře - jeden je na strmém břehu na stezce Pod Šancemi pod ZŠ Komenského, druhý na louce u městského koupaliště v Lounech a zmíněný třetí v parku na lounském výstavišti.