Krajský úřad Ústeckého kraje vydal souhlasné stanovisko k těžbě bentonitu mezi Buškovicemi a Brody na Podbořansku.

Surovinu důležitou ve slévárenství, stavebnictví, keramickém, chemickém i potravinářském průmyslu tam chce těžit Sedlecký kaolin.

Krajský úřad vydal souhlas v rámci posuzování vlivu těžby na životní prostředí. Stanovil v něm sedm desítek podmínek, za kterých může dobývání suroviny probíhat.

Jednou z nich je výstavba nové komunikace v délce 830 metrů, po které budou nákladní auta odvážet vytěžený bentonit na silnici Krásný Dvůr – Buškovice. Jízdou po obchvatu Buškovic by se měla auta této obci vyhnout. Další z podmínek, které kraj požaduje, je i to, aby se firma Sedlecký kaolin dohodla se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje na čištění, údržbě a opravách všech silnic, po kterých budou nákladní auta přepravovat surovinu do zpracovatelského závodu. Bentonit z Buškovic se má vozit do Sadova na Karlovarsku.

Krajský úřad ve svém stanovisku částečně akceptoval požadavky Občanského sdružení Naše Krásnodvorsko na omezení provozní doby.

V podmínkách je stanoveno, že hornická činnost nebude provozována v noční době a v noci nesmí jezdit ani nákladní auta. Další podmínkou je pravidelný monitoring hluku. Pokud dojde k překročení hygienických limitů, mají být na místě realizována protihluková opatření.

Mapka ukazuje, kde by měl být u Buškovic nový dobývací prostor.