Společnosti BusMat ze Zeměch u Loun hrozí, že její autobusy přestanou zajišťovat dopravu na Žatecku a okolí na zakázku Ústeského kraje.

Kraj není s jejími službami spokojen. Rada kraje v září udělila firmě pokutu a pohrozila zrušením smlouvy. Na přepravce si stěžují také cestující.

„Ústecký kraj udělil pokutu 185 tisíc korun. Dopravce byl sankcionován za nedostatečnou kapacitu autobusů, nevyhovující vozový park a také za uvádění nepravdivých údajů,“ uvedla Veronika Kindlová, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pokuty od kraje nejsou jedinou negativní odezvou na činnost tohoto dopravce. Odbor dopravy krajského úřadu zaznamenal velký počet stížností obcí i cestujících na způsob, jakým BusMat plus dopravu zajišťuje. „Stížnosti se týkají především nedostatečné kapacity vozidel, vynechávání spojů či špatné informovanosti cestujících,“ dodala mluvčí kraje.

Autobus nepřijede, řidiči jsou hrubí a telefonují

„Třikrát, čtyřikrát do měsíce se mi stává, že odpolední autobus ze Žatce do Loun společnosti BusMat nepřijede. A na dispečinku nic nevědí. Nezbývá, než čekat hodinu na další spoj,“ sdělil Deníku jeden z pravidelných cestujících. Ti si stěžují i na chování řidičů. „Někteří řidiči jsou k lidem hrubí, neochotní. Běžně se také stává, že dlouhou dobu telefonují během jízdy s mobilem u ucha,“ řekla mladá žena, která pravidelně jezdí autobusy tohoto přepravce ze Žatce do Prahy.

Společnost určité pochybení připouští. „Šlo hlavně o kapacitu autobusů. Nedávno nás zasáhly dvě dopravní nehody, které jsme nezavinili, ale zasáhlo to náš vozový park a vozy nám chyběly. Nyní jsme nakoupili nové autobusy, a tak už by mělo být vše v pořádku,“ sdělil jednatel firmy BusMat plus Miloslav Matyáš.

Jaké máte zkušenosti s autobusovou přepravou v okrese vy? Využijte diskuse pod článkem.

Ústecký kraj pokutoval autobusové přepravce kvůli nedostatkům už několikrát, naposledy udělili radní kraje finanční postih po deseti tisících Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova a Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova. Společnost Autobusy Kavka dostala pokutu pět tisíc korun. BusMat plus už vloni dostal pokutu 190 tisíc korun za autobusy, kterými vozil své cestující. Nyní kraj dopravci navíc pohrozil, že pokud rychle nezjedná nápravu, vypoví s ním smlouvu.

Pokuta není první, hrozí ukončení smlouvy

„Protože ani přes řadu kárných opatření nedochází ze strany dopravce ke zjevné nápravě, rozhodla rada kraje o zaslání výzvy, ve které BusMatu stanoví třicetidenní lhůtu k odstranění trvajícího porušování smluvních závazků. Zároveň bude v této lhůtě s BusMatem zahájeno jednání o ukončení smlouvy s krajem s tím, že v dohodě musí být uvedeno, že ukončení smlouvy je důsledkem porušení smluvních povinností společnosti BusMat plus,“ vysvětlila mluvčí kraje Veronika Kindlová s tím, že v případě, že dopravce BusMat plus neodstraní porušování smlouvy ve výzvou stanovené lhůtě a nedojde ani k dohodě o ukončení smlouvy, Ústecký kraj ji vypoví.

Společnost BusMat se sídlem v Zeměchách začala s přepravou cestujících svými autobusy na trase Žatec – Louny – Praha na počátku devadesátých let. Před několika lety s ní Ústecký kraj uzavřel smlouvu na poskytování dopravní obslužnosti v oblasti mezi Žatcem, Postoloprty a Louny.

V Ústeckém kraji, kde je trh rozdělen mezi dvanáct dopravců, zajišťuje společnost BusMat plus čtyři procenta autobusových dopravních výkonů.