Problémy společnosti Busmat plus, s. r. o., která zajišťuje pro Ústecký kraj autobusovou dopravu v části Lounska a Žatecka, pokračují.

Po zamítnutém insolvenčním řízení krajským soudem společnost Busmat plus nyní projednává Okresní soud v Lounech. Bývalí zaměstnanci žalují společnost o náhradu mzdy a zrušení výpovědi, kterou dostali a kterou chtějí prohlásit za neplatnou.

Soud v pondělí 12. října v prvním rozsudku dal za pravdu první ze zaměstnankyň a zrušení pracovního poměru ze strany Busmatu Plus označil za neplatné. Případ druhého řidiče – žádajícího doplacení dlužné mzdy – byl odročen na listopad.

Před projednáním obou případů zároveň informoval soudkyni právní zástupce společnosti Busmat plus Miroslav Zrůst, že ukončil právní zastupovaní žalovaného, avšak ještě patnáct dní ho musí zastupovat. Zároveň informoval soud, že Miloslav Matyáš, jednatel firmy, požaduje, aby bylo líčení odročeno o dva měsíce, než si najde nového právního zástupce. Toto prodlení soudkyně ovšem zamítla.

Výpověď je neplatná

Bývalá zaměstnankyně Jaroslava Kalousová napadla u soudu okamžité ukončení pracovního poměru, které si měla od firmy vysloužit za údajné hrubé porušování pracovní kázně. „Výpověď je neplatná, důvody k okamžité výpovědi jsou neurčité. Je obecně známo, že má společnost finanční problémy a tímto způsobem dochází k propouštění zaměstnanců,“ míní zástupkyně žalující strany. Těmi důvody mělo být údajné zadržování informací a spoluúčast na krádeži nafty při rozvozu na čerpací stanice.

„Výpověď je z našeho pohledu platná, došlo k hrubému porušení základních povinností pracovníka,“ uvedl právník Busmat Plus. Nedokázal však přesně popsat, k jakému utajení informací mělo docházet, navrhl proto výslech dalších svědků, což soudkyně zamítla.

Soud nakonec rozhodl ve prospěch žalující, okamžité zrušení pracovního poměru pro „porušení pracovní kázně“ je neplatné. Firma Busmat plus bude muset uhradit náklady soudního řízení v plné výši a soudní poplatek. Rozsudek ještě nenabyl právní moci. Stane se tak, pokud se po doručení rozsudku protistrana v zákonné lhůtě 15 dnů neodvolá.

Řidič nedostal výplatu kvůli zničenému zrcátku

Dalším žalujícím proti Busmatu plus je bývalý řidič Jiří Boublík. Dožaduje se vyplacení mzdy ve výši bezmála deseti tisíc korun za měsíc leden.

K vyplacení nedošlo z toho důvodu, že řidič měl způsobit škodu na zpětném zrcátku ve výši deset tisíc korun, to ovšem J. Boublík odmítl. Vysvětlil, že bylo rozbité pouze sklo, které nechal vyměnit.

U líčení vyšlo najevo, že někteří řidiči podle pracovní smlouvy jezdí za hrubý měsíční plat 3,5 tisíce korun. Avšak další peníze dostávají za počet odježděných jízd, jelikož firmě chybí dostatek řidičů. „Nebyli řidiči, tak jsem odjel další linky podle potřeby zaměstnavatele,“ vysvětlil soudkyni a předložil pracovní docházku za leden.

Soudkyně líčení odročila na listopad. Miloslav Matyáš má soudu předložit důkaz o tom, že řidič způsobil škodu ve výši 10 tisíc korun. Pokud tak do 15 dnů neučiní, bude soud vycházet z toho, že škoda nebyla způsobena.

Jak se podařilo zjistit, i další bývalí zaměstnanci a věřitelé podali na společnost několik žalob.