Obce Mikroregionu Lounské Podlesí nejsou spokojeny s dopravními službami, kterou jejich obyvatelům poskytuje firma BusMat plus. Požadují zlepšení. Pokud se tak nestane, budou iniciovat odebrání licence tomuto dopravci.

Nejsou přitom jediné – firma Busmat Plus dostala v září vysokou pokutu i od Ústeckého kraje. Kraj rovněž pohrozil odebráním licence.

„Na základě stížností na způsob dopravní obslužnosti, které jsme dostávali od občanů, jsme se na jednání mikroregionu dohodli se starosty obcí na společném kroku. Dopravci jsme dali čtrnáctidenní lhůtu na zlepšení služeb, která již za chvíli vyprší. Pokud nenastane náprava, budeme požadovat odebrání licence,“ uvedl v úterý starosta Cítolib Petr Jindřich.

Lidem, cestujícím autobusy společnosti BusMat plus, se nelíbí úroveň a kvalita dopravy. Autobusy často přijížděly na zastávku se zpožděním nebo dokonce vůbec. Několikrát se stalo, že projely zastávku bez zastavení nebo přijel tak malý autobus, do nějž se všichni zájemci nevešli a někteří zůstali stát na zastávce.

Firma problémy řeší. „Postupně dochází k rozšiřování vozového parku a ke zlepšování dopravní obslužnosti,“ ujistil jednatel BusMat plus Miloslav Matyáš.

„Problémy s firmou BusMat byly. Od lidí jsme měli informace, že nejezdí včas a tak podobně. V posledních několika dnech to ale vypadá, že se snad opravdu služby zlepšily,“ dodal starosta Zbrašína Radek Taraba.

Na dopravce z Lounska si vyšlápl Ústecký kraj, který mu udělil pokutu 185 tisíc korun. Dopravce byl sankcionován za nedostatečnou kapacitu autobusů, nevyhovující vozový park a také za uvádění nepravdivých údajů ve vzájemném kontaktu.