Krajský úřad v Ústí nad Labem už rozhodl ve věci kontroly stavby bytového domu u Teska v Žatci a toho, zda lednová kolaudace části bytů proběhla v souladu se zákonem.

Rozhodnutí v pátek 18. dubna odeslal do Žatce. Jeho obsah zveřejní až příští týden, nejprve chce informovat město. Kontrolu si objednalo vedení města na základě pochybností, zda Stavební úřad v Žatci postupoval při lednové kolaudaci správně.

„Prověrka byla ukončena. V pátek jsme odeslali rozhodnutí do Žatce. Závěr chceme nejprve sdělit žatecké radnici jako objednavateli kontroly. Až v dalších dnech je poskytneme médiím,“ řekl na dotaz našeho Deníku Zbyněk Šebesta z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Kontrola na popud města proběhla 1. dubna. Úředníci provedli tzv. státní dozor na stavbě a prověřili i listiny a okolnosti, které vedly k vydání kolaudačního souhlasu ze strany Stavebního úřadu v Žatci letos 16. ledna. Tento souhlas později veřejně zpochybnila část zastupitelů a nakonec i vedení města s argumenty, že dům stále vypadá jako nedokončené staveniště a že v bytech i při následných návštěvách chyběla řada důležitých prvků.

Šetření se protáhlo

Kontrola proběhla 1. dubna, původně měla být uzavřena do deseti dnů. Šetření se však protáhlo. „Posílali jsme ještě dodatečně další dokumenty, které si krajský úřad vyžádal,“ řekl Erich Knoblauch, starosta Žatce. Stavební úřad v Žatci v polovině ledna při kolaudaci vydal souhlas s užíváním devatenácti bytů v uvedeném bytovém domě.

Toto rozhodnutí později zpochybnili někteří obyvatelé, zastupitelé města a nakonec i vedení města včetně starosty. Uváděli, že dům stále vypadá jako nedokončené staveniště, že v bytech i při pozdějších návštěvách chyběly podlahové krytiny, vany a další prvky, že na schodech nebylo bezpečnostní zábradlí. Vedoucí Stavebního úřadu v Žatci Hana Pastyříková se bránila s argumenty, že když vydávala příslušné rozhodnutí, bylo v bytech vše v pořádku a vše probíhalo podle zákona.

Polemika se odehrála v dubnu na jednání zastupitelstva města. „Rozhodnutí našeho stavebního úřadu bylo v pořádku, ke stavu schválených bytů mám fotodokumentaci,“ uvedla Hana Pastyříková. V lednu bylo zkolaudováno devatenáct bytů, zhruba dvě třetiny z celkového počtu v domě. Dům staví společnost JTH Group z Teplic. Stavbu provázejí od počátku různé problémy a spory.

Jde o velké peníze

V záležitosti jde nyní o velké peníze, protože firma se smluvně zavázala, že byty dokončí do závěru loňského roku. Termín však nesplnila a nyní po ní město vymáhá pokutu 20 milionů korun za nedodržení termínu, což bylo stanoveno ve smlouvě. Firma se zatím placení peněz brání a obě strany jednají. Firma argumentuje, že zpoždění bylo způsobeno tím, že musela složitě odstraňovat staré základy panelového domu, o nichž jí město předtím neposkytlo informace. Kdyby je věděla včas, termín by upravila. Kdyby základy v místě nebyly, termín by stihla, uvádí firma.

Byty stále nejsou obydleny. Pokud by krajský úřad v Ústí zjistil případné pochybení ze strany Stavebního úřadu v Žatci, může jeho rozhodnutí zrušit. „Krajský úřad má k tomu zákonné kompetence,“ uvedl Zbyněk Šebesta.