Počítá se tam s umístěním obecního úřadu, knihovny, obřadní síně a také prostor pro klubovou a spolkovou činnost. Hotová je rekonstrukce střechy, příští rok obec plánuje výměnu oken a opravu stávajících dřevěných dveří.

Škola v Dobroměřicích přestala sloužit svému účelu zhruba před dvaceti lety.