Čarodějnice ve čtvrtek 30. dubna večer kromě mnoha dalších míst okresu Louny vzplála také v Zeměchách. Pálení čarodějnic proběhlo na tamním hřišti Sokolák. Pro děti všech věkových kategorií bylo připraveno několik soutěží. Děti si mohly zasoutěžit ve šplhu, ve skoku do písku, v hodu míčkem, v běhu na čas a ve střelbě vzduchovkou. Kdo si s sebou přinesl něco k opékání, mohl si pochoutku připravit na menším ohni. V 19 hodin byl zapálen hlavní oheň, ve kterém shořely dvě hadrové čarodějnice. Proběhlo také vyhlášení výsledků soutěží, děti byly odměněny sladkou odměnou a nejlepší i diplomem.

Martin Cíl