„Město Žatec zahájilo proces přejímání stavby. Po její prohlídce byly definovány vady a nedodělky, které se odstraňují. To nebrání užívání komunikace,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková. V uzavřené smlouvě o dílo jsou stanovené sankce, které může město v případě prodlení zhotovitele uplatňovat. Denně je to 0,05 % z ceny díla, která činí 16 milionů korun bez DPH.