Ceny hejtmana Ústeckého kraje se v letošním roce udělovaly již pojedenácté. Cena se každoročně uděluje v pěti kategoriích: regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení následně rozhodují krajští zastupitelé. Tradičním generálním partnerem akce je společnost NET4GAS, s. r. o.

Slavnostní ceremoniál proběhl v unikátních prostorách Galerie Benedikta Rejta v Lounech za přítomnosti představitelů kraje – náměstkyně hejtmana Lubomíry Mejstříkové, radní Jindry Zalabákové, předsedů výborů Vlastimila Skály a Milana Rychtaříka a dalších významných osobností. Ceny předal osobně všem oceněným laureátům hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Slavnostní večer zpříjemnila přítomným hostům svým sólovým vystoupením klarinetistka Anna Paulová a jazzové vystoupení teplické konzervatoře. 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021: 

▪ Za oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, byla oceněna Mgr. Martina Vojtíšková. Svůj prozatímní profesní život zasvětila pomoci lidem v krizi, zasloužila se o vznik spolku Spirála i centra krizové intervence a později také intervenčního centra – specializované poradny pro oběti domácího násilí. V současnosti také působí jako odborná lektorka seminářů na toto téma a je předsedkyní Asociace pracovníků intervenčních center.

▪ V oblasti regionálního rozvoje byla oceněna předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Ing. Helena Veverková, která stála v popředí mnoha projektů souvisejícími s revitalizací krajiny v minulosti fatálně postižené důlní činností. Kromě rekultivací a dalších doprovodných činností se podílela také na restrukturalizaci regionu po útlumu těžby i transformaci energetiky.

▪ V oblasti kultury se dostalo ocenění hudebnímu skladateli a muzikologovi PhDr. Zdeňku Šestákovi, jehož profesní dráha byla výrazně spjatá s územím Ústeckého kraje. Ve svém vědeckém bádání se dlouhodobě věnuje Cítolibské skladatelské škole 18. století, kterou objevil a dodnes dokumentuje. Do podvědomí posluchačů se mohl dostat také díky svým hudebním dílům, mezi kterými najdeme symfonie, symfonické skladby, skladby pro smyčce i dechy, písňové cykly i několik kantát.

▪ V oblasti vědy a výzkumu byla oceněna archivářka, historička a vysokoškolská pedagožka doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Její jméno je neodmyslitelně spjato s Ústavem slovansko-germánských studií UJEP i obecně prospěšnou kulturně-vzdělávací a vědeckou společností Collegium Bohemicum, jež se věnuje zejména česko-německým vztahům a kulturnímu dědictví německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích.

▪ V oblasti sportu byl oceněn bývalý aktivní závodník, organizátor a propagátor cyklistiky Jaroslav Hrubý. V roce 2002 založil tradici jednoho z největších cyklistických závodů v regionu Extrém Bike Most a vytvořil tak významnou akci, která patří k nejdůležitějším svého druhu v republice.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu