Město Žatec chystá opravu koryta části Čeradického potoka, který teče podél plzeňské silnice. V minulých dnech vypsala radnice výběrové řízení na firmu, která práce provede. Podle projektu mají práce vyjít na 700 tisíc korun bez daně, opravovat se bude přes 350 metrů koryta od kruhového objezdu u Kauflandu až po ústí do řeky Ohře u fotbalového stadionu Slavoje.

„Jedná se o opravu havarijní části vodoteče v majetku města. Dojde na odstranění náletových nevhodných dřevin z průtočného profilu a opravu koryta včetně doplnění vyplavené dlažby, opravu stupňů, zpevnění břehů a vyčištění profilu koryta," sdělil Pavel Král, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice.

Na nejhorším místě, poblíž žateckého Podměstí, došlo podle jeho slov k celkovému zničení koryta, vymletí břehů a dna. „Vznikl tam takový rybníček, který se vymílá směrem k hlavní silnici I/27 Plzeň - Most. V tomto „rybníčku" jsou uloženy kabely rozvodů elektřiny, které se začínají obnažovat. Jejich vlastník je vymění v rámci opravy koryta," vysvětlil Pavel Král.