V Dolním Ročově v doprovodu starosty Václava Trylče si prohlédl zchátralý a neudržovaný klášter Nanebevzetí Panny Marie, kde má v současné době sklad diecézní charita. Uvnitř budovy viděl výsledek devastace objektu po neodborných stavebních úpravách a likvidacích vybavení bývalých a současných vlastníků budovy. O objekt měli zájem mnozí zahraniční investoři, kteří tam chtěli zřídit například plastickou chirurgii. Všechny projekty se ale nakonec uskutečnily v jiných zemích i kvůli odmítavému přístupu vlastníka objektu.

V Ročově se pak přesvědčil o žalostném stavu tamních místních komunikací. Pro zajištění financí pro jejich rekonstrukce je nadějí možnost čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 až 2013. V budově radnice proběhla také diskuse o problémech obce, ke kterým patří doprava, školství a zdravotnictví.