V prezidentské volbě je Josef Čerňanský (ČSSD), jediný poslanec s bydlištěm v okrese Louny, připraven podpořit profesora Jana Švejnara. Bývalý podbořanský starosta a v současné době člen rady města se v rozhovoru pro Deník svěřil také s tím, jak je se svým dosavadním působením ve Sněmovně spokojen, prozradil i plány do budoucna.

Poslancem jste od 3. června 2006. Od té doby jste spolu s dalšími poslanci předložil osm zákonů či jejich novel, žádný návrh však nebyl schválen. Proč?

Ve všech případech se jedná o návrhy zákonů, nebo jejich novel, které byly předkládány klubem ČSSD. Jako příklad uvedu zákon o obecném referendu. Ten je samozřejmě pro vládní strany nepřijatelný a byl díky hlasům pánů Melčáka a Pohanky zamítnut. Obdobně to bylo i u těch zbývajících.

Je nějaký návrh, který je takříkajíc vaším dítětem?

Samostatně jsem pracoval na třech pozměňujících návrzích. Prvním byla změna zákona o obcích a to v případě schvalování záměru prodeje nemovitého majetku. Po složitých jednáních s legislativním odborem a ministerstvem vnitra jsem však nakonec tento návrh nepodal. V současné době se pracuje na novele zákona o obcích a pokud tam tento problém nebude jasně definován, pokusím se znovu uplatnit svůj návrh.

A další návrhy?

Druhý návrh jsem připravil společně s pracovníky Chmelařského institutu a týkal se státního rozpočtu na rok 2007. Jednalo se o dotační titul na chmelové sádě a byl schválen. Třetím samostatným návrhem byla novela stavebního zákona. Z jednání Sněmovny však byla stažena, protože se připravuje tzv. velká novela stavebního zákona a tam doufám uplatním své připomínky. Co bych si však přál nejvíce je zlepšení a zjednodušení zákona o prodeji státní půdy. V současné době je již zpracováván návrh, kde jsem rovněž jedním z předkladatelů.

Během svého rok a půl dlouhého působení v parlamentu jste také pětkrát interpeloval ministry. O co se jednalo?

Všechny interpelace, až na otázku na předsedu vlády, se týkaly řešení problémů lidí z našeho regionu. Například pana Gandaloviče jsem oslovil kvůli řešení problémů zemědělců v důsledku velkého sucha. Pana Kalouska kvůli odškodnění českých občanů, kteří museli zanechat svůj majetek v Podkarpatské Rusi. Interpeloval jsem také ministryni obrany Vlastu Parkonovou kvůli převodu nevyužitého vojenského majetku na město Žatec.

Jak jste byl spokojen s odpověďmi ministrů?

Že bych byl plně spokojen, to se říci nedá. Budu, až některá z mých interpelací pomůže vyřešit ten problém nebo alespoň povede k jednání o problému.

Chystáte nějaké další interpelace?

Zatím žádnou konkrétní připravenou nemám. Určitě ale při setkáních s lidmi z regionu nějaký podnět získám.

Za dobu svého působení jste zatím hlasoval 2283krát, což je přes 86 procent všech hlasování. 294krát, v jedenácti procentech, jste se ale zdržel, proč?

Skutečně jsem sám překvapen tím číslem. Musím si to překontrolovat. Hlasování se zdržuji v případech, kdy nechci zákon podpořit nebo zamítnout, ale pokud projde, nemám s tím vážný problém.

U dvaašedesáti hlasování jste chyběl. Stalo se vám to někdy u hlasování o nějakém důležitém zákoně?

Že jsem chyběl na hlasování samozřejmě neznamená, že bych nebyl na jednání Sněmovny. Za celé dosavadní období jsem chyběl jen půl dne, protože jsem byl nemocen. Ten den však neprobíhalo žádné důležité hlasování.

Jste spokojen se svým dosavadním působením v roli poslance? Co vám vadí?

To je otázka spíše pro občany, jestli tu práci dělám dobře. Musím se přiznat, že mi pořád vadí nedůstojné prostředí při jednání Sněmovny.

Co vás čeká v příštím roce? Jaké máte plány?

Hned na začátku roku nás čeká volba prezidenta a tam osobně moc fandím profesoru Švejnarovi. Udělal na mě ten nejlepší dojem. Jinak bych chtěl pomáhat prosazovat zákony, které pomohou našim zemědělcům a venkovu obecně.

Děkuji za rozhovor.

Také děkuji a chtěl bych touto cestou popřát všem čtenářům Deníku šťastné a veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2008.