Od začátku roku 2027 musí v Česku skončit chov slepic v klecích. V nich jich stále žije velké množství, zákon to za necelé tři roky zakáže. Jednoho z největších tuzemských producentů vajec, společnost Vejce CZ, která provozuje zmíněnou drůbežárnu nedalekou Loun, se to dotkne také. Na významnou změnu se připravuje, podnik chystá modernizaci areálu. Zároveň dojde k rozšíření chovu slepic. Panují ale obavy, zda česká vejce po zmíněném roce 2027 nezdraží.

Záměr modernizace areálu a rozšíření kapacity je ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, stavebně realizovat by se měl od poloviny příštího roku. Kapacita nynějších sedmi hal je 242 tisíc kusů nosnic, projekt počítá s navýšením na tři sta tisíc. Ze sedmi hal je v pěti voliérový chov, ve dvou problematický klecový. Po modernizaci se to změní.

„Záměrem investora je modernizace chovu nosnic na farmě v Černčicích, spočívající v rozšíření provozu, ve změně technologie chovu a kapacity chované drůbeže. Změna technologie spočívá v náhradě stávající klecové technologie za voliérovou, která je z hlediska welfare zvířat vhodnější. Změna technologie se týká dvou hal. Záměr dále počítá se zbouráním jiné haly a rozšířením provozu o novou halu na jejím místě,“ uvedl v oznámení záměru vedoucí zpracovatelského týmu Radek Píša.

V Běsně se přes Očihovecký potok staví nový most, cesta do Soběchleb je uzavřena. Zbylé dvě silnice do Strojetic a Vrbic se dočkají nového asfaltu.
Silničáři připravují na Lounsku výměnu asfaltu i na málo využívaných okreskách

Po chystané modernizaci bude veškerý chov nosnic v Černčicích probíhat ve voliérách. Významnou investicí je výstavba nové haly, která svou kapacitou 110 tisíc nosnic navýší produkční potenciál farmy. V ní v nepřetržitém provozu pracuje 26 zaměstnanců. Součástí areálu je administrativní budova, drtička sena, sklad a balírna vajec.

V rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí odborníci zváží řadu aspektů. Například počty kamionů. Denní produkce při plném naskladnění 300 tisíc nosnic a průměrné devadesáti procentní snášce bude 270 tisíc vajec za den. Kapacita jednoho kamionu je 345 tisíc vajec na plastových proložkách, což znamená šest kamionů týdně. Oproti současnému stavu tedy půjde o nepatrné navýšení. Ani doprava krmiva a odvoz trusu by neměl podle oznámení dopravu v okolí farmy zatížit, půjde o navýšení v řádu jednotek kamionů týdně.

V Česku byl před dvanácti lety zakázán tzv. neobohacený klecový chov. Jedna slepice v kleci měla pro sebe prostor 550 centimetrů čtverečných a přešlo se na tzv. obohacený klecový chov. Ten zvětšil prostor pro jednu slepici na 750 plošných centimetrů. Ale ani tato úprava se nezdála dostatečná mnohým ochráncům zvířat. V roce 2020 přišel úplný zákaz klecového chovu slepic, podle navrhovatelů normy jsou nosnice v klecích týrané a trpí stresem a deprivací.

Policisté dohlížejí na provoz na objízdných trasách a zároveň kontrolují také respektování zákazu vjezdu přímo v Žiželicích.
Uzavírka v Žiželicích. Policisté na objízdných trasách zatím rozdali 168 pokut

Hodnotit kvalitu života hospodářských zvířat je složité, proto se v jejich chovu používá zmíněný termín welfare, v rámci kterého chovatelé stanovili měřitelné ukazatele. „Nejde o nějaký nový převratný pohled, už v šedesátých letech minulého století se lidé aktivně zajímali o podmínky chovu zvířat. Jen jedno z kritérií hodnocení welfare se ale týká možnosti projevovat přirozené chování, a tady je mezi chovem v klecích a volným chovem velký rozdíl,“ uvedla Martina Lichovníková z Ústavu chovu a šlechtění zvířat. Slepice jsou velmi aktivní zvířata, k jejich přirozenému chování patří pohyb, hrabání a hledání si potravy. V tomto směru je chov v klecích značně omezuje.

Pokud jde o nutriční kvalitu vajec, může být ovlivněna výživou, ale mezi technologiemi chovu v ní není rozdíl. „V alternativních technologiích může být vyšší výskyt nestandardních vajec, především znečištěných, což lze ale řešit,“ popsala vědkyně.

Česko je v produkci vajec téměř soběstačné, u mnoha lidí nakupujících v obchodních řetězcích ale hraje důležitou roli cena. Chov ve voliérách je náročnější a tedy produkce vajec vyjde dráž. Někteří čeští chovatelé se proto obávají přílivu levnějších vajec ze zahraničí. Klecový chov není zakázaný například v Polsku, Slovensku nebo na Ukrajině.

Podle Agrární komory bude zákaz klecových chovů problematický hlavně pro malé a střední chovatele. Někteří zřejmě s produkcí vajec skončí.

Mohlo by vás zajímat: Šampion Pavel Maslák přibližoval atletiku dětem v Lounech

Zdroj: Ladislav Bába