Také Obecní úřad Černčice se potýká, stejně tak jako jiné vesnice v okrese Louny, s nedostatkem pracovníků na úklid a údržbu veřejné zeleně v obci. „Zatímco loni jsme měli pět veřejně prospěšných pracovníků, letos nám úřad práce přispěje pouze na dva,“ uvedl starosta obce Jan Ogieglo.

Aby obec vůbec stihla úklid a údržbu zeleně, hradí mzdu terénní sociální pracovnici, která pečuje o méně pohyblivé a staré občany, v plné míře z vlastních zdrojů. „Úřad práce přihlíží při přidělování veřejně prospěšných pracovníků v míře nezaměstnanosti obce. Ale zcela chybí zákon, který by nezaměstnaným, jichž máme v obci hodně, ukládal při čerpání sociálních dávek alespoň minimální pracovní povinnost. Stačilo by, kdyby v létě pomohli s úklidem třeba jen dva dny v týdnu,“ postěžoval si starosta Jan Ogieglo.