V jarních měsících se tradičně kolem silnic objevují menší či větší černé skládky. Lidé se zbavují starých pneumatik, oblečení, hadrů, a dalšího harampádí. Přitom ale viníkům hrozí vysoké pokuty. Na nepovolenou skládku u obce Hrádek například upozornil čtenář Deníku Jiří Richter.

„Pokud je jako viník zjištěna fyzická osoba, jedná se o přestupek a zakladateli hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Pokud se jedná o podnikatele či zástupce firmy, může být pokuta udělena až 200 tisíc korun podle zákona o obcích, podle zákona o odpadech dokonce až jeden milion korun,“ řekla na dotaz Deníku Eva Oulická z Městského úřadu Louny.

Kolik takových skládek na Lounsku je? To prý nelze přesně zjistit. Odbor životního prostředí evidenci vést nemusí. Mnohé ze zjištěných skládek byly v minulých letech již zrekultivovány, ale jiné mezitím kvůli neukázněným lidem zase vznikají na dalších místech.

Pokud se nepodaří vypátrat viníka, musí se o černou skládku postarat majitel pozemku. „Při dostižení viníka policií nebo správním orgánem nebo i fotodokumentací, z které vyplývá správní delikt, nese náklady na likvidaci viník. V případě, že viník není zjištěn, řeší problematiku majitel pozemku,“ dodala Eva Oulická.