Severočeská vodárenská společnost provede rekonstrukci technologicky a provozně dožilé čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) v Lounech, v sousedství loutkového divadla pod svahem od Husovy ulice a opěrnou zdí u panelových domů ve Skupově ulici. Objekt byl postaven a uveden do provozu v roce 1992, splašky z této části Loun se pomocí něj čerpají na čističku odpadních vod za vlakovým nádražím.

ČSOV není vybavena lapákem písku, před ČSOV je oddělovací komora na přítoku, z které však není možno písek průběžně odčerpávat. Jednorázově se těží a po opětovném naplnění je písek splavován do ČSOV. Jsou tam instalována čtyři ponorná čerpadla.

Natálie Kárová, Petra Barochová, Nela Štrossová a Barbora Voráčková předaly v minulých dnech provozovateli útulku Davidu Kubalíkovi symbolický šek na 18 tisíc korun, které vybraly při svém pořadu.
Studentky živě vysílaly, jak hrají hry. Pomohly útulku v Jimlíně

"Stávající sestava čerpadel za bezdeštného průtoku spíná v přibližně čtyřhodinových intervalech, což způsobuje značně nerovnoměrný nátok na ČOV Louny a opakované plnění retenčního prostoru štoly mezi odlehčovací komorou (OK) a ČSOV a její čerpací jímky, spojené se sedimentací a zahníváním. Vzhledem ke značné hloubce objektů (12 metrů) a nepřístupnosti OK pro jakékoliv čištění (umístěna ve strmém svahu nad řekou) je tento stav nadále provozně neudržitelný. Několikrát do roka je nutné provést vyčištění ČSOV. Výtlačné potrubí včetně armatur jsou silně zkorodované a s některými armaturami nelze manipulovat. Nelze manipulovat ani s armaturami na přítoku do ČSOV. Elektroinstalace je původní z roku výstavby ČSOV a v současné době je nevyhovující. Do objektu zatéká poklopy pro manipulaci s čerpadly, ocelové konstrukce jsou v havarijním stavu (žebřík, zábradlí, poklopy v mezipatře)," přiblížil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Louny, ilustrační foto.
Ve dvou lounských ulicích nepůjde elektřina