Cestovat s různými dopravci a různými dopravními prostředky jen s jedinou jízdenkou – to by mělo být v blízké době možné v okrese Louny i celém Ústeckém kraji.

„Krajský úřad navrhuje pro placení jízdného v prostředcích dopravců, kteří budou do systému zapojeni, využívat bezkontaktní čipovou kartu. Tu si cestující budou průběžně dobíjet penězi,“ uvedla Veronika Kindlová, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Poprvé se provoz integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji, tedy placení jednou čipovou kartou u více dopravců, spustí na začátku května v rámci pilotního projektu. Do něj budou zapojeni dva autobusoví dopravci, konkrétně Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a ČSAD Slaný. Ty mimo jiných provozují řadu autobusových linek na Lounsku a Žatecku.