Společnost ČEZ v těchto dnech provádí rozsáhlou výměnu starého vodovodního potrubí za nové, které dodává vodu do Elektrárny Počerady na Žatecku.

Pro ní jsou dodávky vody důležité, elektrárna spotřebuje přibližně kubík vody za vteřinu.

Voda je elektrárně dodávána z řeky Ohře z přečerpávací stanice u Března. Potrubí v délce přibližně devíti kilometrů vede v zemi kolem Břvan.

„Nyní je realizována první etapa, která představuje trasu potrubí od čerpací stanice na řece Ohři v délce 4,2 kilometru, a část třetí etapy, v rámci které bude vystavěno potrubí surové vody na pozemcích počeradské elektrárny v délce jednoho kilometru. Celkově bude realizována výměna dvou ze tří existujících řadů,“ uvedl Ota Schnepp, mluvčí ČEZ pro severní Čechy.

„Tyto řady přivádějí surovou vodu z čerpací stanice na Ohři,“ sdělil Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

Původní potrubí bylo položeno mezi lety 1964 a 1966. Mělo průměr 600 mm a bylo ocelové. Nové potrubí bude plastové. Práce začaly v září a skončit mají na podzim příštího roku. „Cílem akce je prodloužení životnosti o dalších minimálně třicet let. Na chod elektrárny práce vliv nemají,“ uvedl O. Schnepp.

Výměna potrubí je podle jeho slov jeden z dílčích kroků v rámci projektu realizace nového paroplynového cyklu v Elektrárně Počerady. ČEZ chce v příštích letech postavit u nynější uhelné elektrárny novou, která by vyráběla elektřinu ze zemního plynu. Investice vyjde na zhruba 20 miliard korun.

Voda chladí a jako pára otáčí turbínou

Voda je důležitou součástí při výrobě elektřiny. Většina přivedené vody, asi dvě třetiny, se využívá v chladících věžích, ve kterých se ochlazuje voda, která se ohřála při ochlazování páry v kondenzátorech.

Přibližně třetina z přivedené vody se ohřívá v kotlích na páru. V turbíně se tepelná energie páry přeměňuje v kinetickou energii otáčejících se lopatek rotoru. Rotor turbíny je pevně spojen s rotorem alternátoru, kde se tato energie mění na energii elektrickou. Pára se pak ochlazuje v kondenzátorech zase zpět na vodu a vrací se do kotle.