Radnice v Lounech musí řešit chátrající most v Říční ulici. Přes železniční trať po něm vede komunikace, která spojuje město s největším zaměstnavatelem, společností Legios, a dalšími firmami.

Nedávno byla na mostě snížena nosnost na 29 tun. Těžší vozidla tudy nesmí. To ale komplikuje činnost firmám, které za mostem sídlí, nejenom Legiosu.

Pozor si mají dávat i chodci, kteří jdou přes most. Po zábradlí se vine výstražná páska, která upozorňuje na uvolněné části hrazení.

To se bude opravovat co nejdříve. „Firma Valbek, zpracovatel projektové dokumentace, nám zpracovala návrh nezbytných opatření, která se budeme snažit zrealizovat v letošním roce, a to hlavně upevnění zábradlí mezi oběma mosty v takzvaném mezipolí. V jiných částech je zábradlí zatím v pořádku,“ uvedla tajemnice lounské radnice Renáta Čapková.

Do konce prázdnin má být odstraněna také vegetace. Firma také doporučila na spodní část mostu připevnit koryto, které zabrání odpadávání betonu na železnici. „Dojde také k takovým dopravním úpravám, aby provoz byl přesunut v maximálně možném rozsahu do středu mostů. Na základě požadavku investiční komise bude rovněž zpracována oponentní mostní prohlídka, protože se domníváme, že omezení tonáže na základě poslední mostní prohlídky je zbytečné a značně to znepříjemňuje život firmám, které působí v této části města,“ dodala tajemnice.

Náklady na rekonstrukci půjdou do desítek milionů, dle projektové dokumentace by to mělo být až 30 milionů korun, což představuje roční investiční rozpočet. Pravděpodobně to bude ale nakonec méně. Přesto to bude citelný zásah do městské kasy. „Z výběrového řízení může vzejít cena až o třetinu nižší. Tyto mosty budou jednou z priorit při sestavování investičního rozpočtu na rok 2012 a 2013, město musí být připraveno na zafinancování jejich rekonstrukce a s největší pravděpodobností z vlastních zdrojů,“ dodala R. Čapková.