Podle rozsudku soudu oba dva svým liknavým přístupem k opravám historicky cenné památky zásadně poškodili.

Podle památkářů je ale takových případů celá řada. V okrese Louny se v současné době nachází v havarijním stavu 31 kulturních památek. „Situace v Postoloprtech, Cítolibech a Kystře není v kontextu Ústeckého kraje nijak výjimečná. Na jeho území je v současné době bezmála 140 památek v havarijním stavu, které jsou evidovány v seznamu ohrožených památek. Pro srovnání, v celém Jihočeském kraji jich je 36, v Olomouckém 30,“ popsala Lucie Radová, vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ústí nad Labem.

Hradecká elektrárna Hučák
Vodní mlýn nebo elektrárna. Technické památky lákají jedinečnou historií

„Situace v lounském okrese je zhruba stejná jako situace v jiných okresech Ústeckého kraje a v zásadě se, bohužel, z dlouhodobého hlediska nijak zásadně nelepší. Majitelé areálů v Kystře, Cítolibech a Postoloprtech tedy nejsou jedinými, kteří se o objekty nestarají. Výjimečné je pouze to, že došlo k jejich odsouzení,“ dodala Radová.

Zámky v Postoloprtech a Cítolibech chátraly dlouhé roky. „Upozorňovali jsme, že vlastník zámku přistupuje k opravám liknavě. K určitým záchranným pracím přistoupil až během soudního projednávání případu,“ sdělil starosta Cítolib Petr Jindřich.

Zámek v Krásném Dvoře.
Naděje pro památky v zámeckém parku v Krásném Dvoře? Dotace

Před několika lety skončili u soudu také bývalí majitelé zámků v Dobříčanech u Žatce nebo Vršovicích na Lounsku. „Národní památkový ústav vede specializovanou databázi ohrožených objektů, která je přístupná nejen orgánům státní památkové péče a jiným úřadům, ale i široké veřejnosti,“ uvedla Věra Brožová z NPÚ.

„Speciální podněty Policii ČR proto zpravidla nedáváme, spíše příslušným správním orgánům píšeme upozornění na špatný technický stav památek,“ dodala.

Snímek části zámku v Dobříčanech z roku 2011, kdy se část objektu zřítilaZdroj: Deník/Petr Kinšt

Snímek části zámku v Dobříčanech z roku 2011, kdy se část objektu zřítila.  Foto: Deník/Petr Kinšt

Tyto orgány, většinou památkové odbory, fungují na pověřených obcích. Na rozdíl od památkového ústavu mohou vlastníkovi, který se o památku nestará, nařídit provedení nezbytných udržovacích prací. Nebo tyto práce provést na náklad pověřené obce a následně je po majiteli vymáhat. „Také policie získává prvotní informaci z této databáze, na základě v ní uvedených informací následně žádá památkový ústav o součinnost,“ přiblížila Brožová.

Celkem je v okrese Louny 738 památkově chráněných objektů. V tomto počtu jsou všechny nemovité kulturní památky, tedy i památkově chráněné objekty nacházející se v historických městech. Většinu vlastní soukromí majitelé nebo firmy. Stát, obce, kraj a církve jsou v menšině.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi.
Do oprav kostelů jdou miliony. Peníze z restitucí nestačí, budou třeba dotace

Počet památek se mění. Loni přibyly na seznam kostely v Radonicích nad Ohří a Kněžicích a bývalý sklad chmele se sušárnou na nároží Smetanova náměstí a Kovářské ulice v Žatci. Ministerstvo kultury naopak nedávno zrušilo památkovou ochranu zmíněného zemědělského dvora v Kystře, jehož devastaci projednával soud. Barokní statek dostal od firmy darem městys Slavětín, který ho letos nechal zdemolovat. „Stavba byla v takovém stavu, že už nešla zachránit. Nic jiného než demolice nezbyla,“ uvedl slavětínský starosta Jaroslav Jandl. V budoucnu mají v místě vzniknout parcely pro rodinné domy.