Úsek u Chlumčan spojí hotovou část u Sulce a právě budovanou dálnici u Loun. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která dvoumiliardovou zakázku získá. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno 29. června. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 28. srpna. Kvůli doplňujícím dotazům došlo k opětovnému posunu termínu. V průběhu prosince platil nový termín pro podání nabídek do 14. ledna 2021,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Stavebně nejnáročnější část celé trasy bude nový dálniční most přes Smolnický potok, který vyroste vedle toho nynějšího na trase Praha – Louny. Dálnice u Chlumčan by měla být v provozu v roce 2023.

V případě nové dálnice u Krupé, která naváže na nedávno otevřené úseky u Krušovic a Řevničova, ŘSD rovněž vybírá firmu, která ji postaví. Termín pro podání nabídek je nyní 10. únor 2021. I v tomto případě bude nejsložitější částí stavby most, a to estakáda jižně od Krupé. Počítá se také s výstavbou mimoúrovňové křižovatky se silnicí Louny – Rakovník, hotovo by mělo být v roce 2024.

Na úsek u Krupé navážou stavby dálničních obchvatů Hořesedel a Hořoviček. „Věřím, že se nám je podaří připravit do konce roku 2021,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí úseku u Hořoviček bude přestavba jesenické křižovatky na mimoúrovňovou, po zprovoznění obou úseků povede dálnice D6 od Prahy až k jižnímu cípu okresu Louny.

Událost roku 2020
Jaký byl rok 2020? Ohlédněte se s námi za hlavními událostmi Lounska a Žatecka

Třetí stavbou, kterou chce ŘSD v příštím roce zahájit, je obchvat Žiželic u Žatce. Součástí nové tříkilometrové silnice bude 380 metrů dlouhý most přes údolí potoka Hutná. I v tomto případě probíhá výběrové řízení na zhotovitele, základní termín pro podání nabídek je datum 4. ledna 2021. S uvedením do provozu obchvatu se počítá ale až v roce 2025. Termín je dlouhý, neboť vlastní stavbě bude předcházet kvůli sesuvnému území u Žiželic geologický průzkum. „Vyhodnocení monitoringu po jeho dokončení se stane podkladem pro realizační dokumentaci stavby. Až následně budou moci být zahájeny práce na samotném obchvatu a přemostění,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Obchvat Žiželic je v plánech desítky let. Obyvatele obce trápí tranzitní doprava, která vrostla s rozvojem nedaleké průmyslové zóny Triangle. „Ta doprava je pro nás zatěžující. Hluk, prach, exhalace, nebezpečné přecházení,“ vyjmenovala problémy starostka Žiželic Helena Makuková. V zatáčkách nad obcí se v posledních letech také stalo několik vážných nehod.

V současné době se v okrese Louny staví tři úseky dálnic. Ten u Lubence na Podbořansku na D6 se má uvést do provozu v druhé polovině příštího roku, stejně jako na D7 u Panenského Týnce na Lounsku. Obchvat Loun má být do podoby dálnice dostavěn v roce 2023.