Rostoucí spotřeba piva v Číně a nedostatek chmele spojený s loňskou špatnou úrodou globálně žene jeho ceny vzhůru. Plochy chmele klesly ve světě od roku 1992 o 46 procent. To i přes to, že za stejnou dobu vzrostla produkce piva o 47 procent. Česko je výměrou chmelnic na třetím místě za Německem a USA. V Česku se pěstuje na 5404 hektarech, drtivá většina z nich se nachází na Žatecku. „Celosvětově jsou zásoby chmele napjaté,“ uvedl Stephan Barth, šéf firmy Joh.Barth & Sohn, která je jednou z největších světových firem v obchodu s chmelem.

Podle Zdeňka Rosy, tajemníka Svazu pěstitelů chmele ČR, se rapidní nárůst cen chmele projevil hlavně u odrůd s vysokým obsahem alfa hořkých látek pěstovaných v Německu a v USA. Někde vzrostly ceny chmele trojnásobně. Také aromatického chmele, kterého se v Česku pěstuje nejvíce, je nedostatek. „Vývoj světového trhu ovlivňuje pozitivně také ceny českého chmele, ale nejde o násobky, ale o procenta cenového navýšení,“ uvedl.

Většímu zdražení brání podepsané smlouvy

Většímu nárůstu ceny českého chmele brání smlouvy uzavřené před rokem 2006. Pro tuzemské chmelaře je z ekonomického hlediska také nepříznivý stále posilující kurz české koruny vůči euru. „V každém případě je další postupné navyšování cen českého chmele žádoucí, protože ceny chmele se dlouhodobě pohybovaly buď na, nebo dokonce pod hranicí nákladů. Do výroby chmele proto v minulosti jeho pěstitelé dostatečně neinvestovali. Chyběly a stále chybějí především peníze na obnovu porostů a konstrukcí chmelnic, ale také technologií pro sklizeň chmele,“ vysvětlil Zdeněk Rosa.

Za posledních deset let v tuzemsku klesla výměra chmelnic zhruba o polovinu. Zvyšování cen chmele by podle jeho slov mohlo přinést minimálně stabilizaci ploch chmele v ČR. „Pro navýšení ploch by ceny pro české pěstitele musely ještě nárůst a být smluvně zajištěny na delší časové období,“ sdělil na dotaz Deníku Z. Rosa. Pivovary, kam většina chmele směřuje, v minulých letech dlouhodobé smlouvy na jeho odběr přitom odmítaly. Využívaly nadprodukcí na trhu a tlačily ceny chmele dolů. Navíc pro výrobu piva používaly stále méně chmele. Od roku 1992 se v průměru dávka chmele na jeden hektolitr piva snížila o 28 procent.

Celosvětově se plochy chmelnic v minulých deseti letech zredukovaly o třetinu na necelých 50 tisíc hektarů. V pivovarnictví se navíc začaly více využívat výrobky z vysokoobsažných odrůd chmele, které se v Česku pěstují stále jen v malém množství. „Pivovarnictví dlouhá léta spíše jen krátkodobě nakupovalo, místo aby si dlouhodobě zajišťovalo chmel předběžnými smlouvami,“ řekl Barth. „Nyní ale už pivovary zřejmě pochopily signály doby, neboť úroda na léta 2007 a 2008 je už na základě předběžných smluv prodaná,“ dodal. Letošní sklizeň chmele začne v Česku příští týden. V žatecké chmelařské oblasti se předpokládá, že výnos u hlavní odrůdy Žatecký poloraný červeňák se bude pohybovat pod dlouhodobým průměrem jedné tuny z hektaru.