S příchodem jara a krásného slunečného počasí se také chmelaři pustili do tradičních jarních prací.

Stekník nedaleko Žatce je typickým chmelařským sídlem, vesnice je ze všech stran obklopená chmelnicemi. Na většině z nich probíhá výzkum a zkoušení nových odrůd, protože ve Stekníku je umístěno tzv. účelové hospodářství Chmelařského institutu Žatec.