Chmelaři na Žatecku začali své produkty značit etiketou s logy Žateckého chmele a evropského chráněného označení původu.

Chmel, přesněji odrůda žatecký poloraný červeňák, získal chráněné označení loni v květnu.

„Balení chmelových výrobků zpracovaných ze žateckého poloraného červeňáku ze žatecké oblasti jsou dodávána do pivovarů s tímto unikátním označením. V roce 2007 se takto mohl označit chmel, který byl v České republice pěstován na ploše 3642 hektarů ve zhruba 140 katastrálních územích obcí. Největších část takto označených balení směřovala z loňské sklizně do Japonska,“ uvedl Zdeněk Rosa, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR.

Žádost o toto označení podal v roce 2004 Svaz pěstitelů chmele ČR. Příprava na žádost a jednání s Evropskou komisí a Úřadem pro průmyslové vlastnictví však trvala již od počátku roku 2002.

„V rámci Evropské unie se stále jedná o první a jediné udělené označení týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo potravinářskému výrobku. I tato skutečnost potvrzuje výjimečnost a tradici tohoto chmele,“ uvedl tajemník Svazu Zdeněk Rosa.