Chmelový drátek se zpracovává na speciálním odměřovacím bubnu. Drátky budou použity při tradičních jarních pracích ve chmelnicích. Se samotným drátkováním svých sto hektarů chmelnic začnou chmnelaři Petrohradské společnosti až začátkem dubna, ale do té doby musí být připraveno dva tisíce svazků po třech stech drátcích. Skupina zaměstnanců společnosti na přípravě drátků pracuje už od listopadu loňského roku.

(kou)