Chmelařům na Žatecku v současné době chybějí pracovníci, kteří by dokončili jarní práce ve chmelnicích.

Nedostatek sezonních pracovníků je v tomto zemědělském oboru velkým problémem. Ten je nyní navíc umocněn nepříznivým počasím, který jarní práce posunul. Tím pádem chybějí pracovníci nasmlouvaní na dřívější termíny.

„Vzhledem k chladnějšímu průběhu jara se letos posunuly termíny jarních prací ve chmelnicích. To způsobilo problém v zajišťování dostatečného počtu pracovních sil zejména pro zavádění chmele, protože pracovní síly musí být zajišťovány s velkým předstihem,“ uvedl Zdeněk Rosa, tajemník Svazu pěstitelů chmele.

Problém byl podle jeho slov ještě umocněn ztrátou několika pracovních dnů kvůli nepříznivému počasí v polovině května. „Výsledkem je nedokončení zavádění chmele v potřebném termínu, jeho přerůstání a velký aktuální nedostatek pracovních sil pro dokončení zavádění u části chmelařských podniků,“ dodal s tím, že tyto podniky nyní hledají zájemce o krátkodobou brigádu ve chmelnicích.

Problém s lidmi

Zajištění sezonních pracovníků patří dlouhodobě k hlavním problémům pěstování chmele v České republice. Sezonní pracovní síly jsou v pěstování chmele potřeba ve dvou obdobích. „Hlavním a nejnáročnějším obdobím z pohledu pracovních sil jsou jarní práce, které spočívají především v zavěšování a zapichování chmelovodičů a zejména zavádění chmele, které probíhají zhruba od poloviny dubna do poloviny května. Letos to bude až do konce května. Druhým obdobím je sklizeň chmele,“ uvedl Zdeněk Rosa.

Na sklizni chmele je zaměstnáno v Česku zhruba pět tisíc sezonních pracovníků, na jarní práce je to třikrát víc. „Jedná se vždy o krátkodobé práce, které musí být provedeny v daném termínu,“ upozornil tajemník Svazu pěstitelů chmele.

O problematice chybějících sezonních pracovníků se hovořilo také při návštěvě ministrů české vlády v Žatci v tomto týdnu. „Musíme se smířit s faktem, že se zvyšující se životní úrovní některé práce prostě lidé nebudou chtít dělat. Musíme proto usnadnit zaměstnávání cizinců v některých profesích. Připravujeme projekt tzv. zelené karty, ta by měla přijímání cizinců výrazně ulehčit,“ slíbil Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu.

Hynek Dlouhý