Závěr? Z důvodu neúměrných finančních nákladů radní záměr vybudování chodníku neschválili. Silnice třetí třídy vedoucí kolem bývalé Fruty směrem na Záhoří, Stroupeč a Hořetice je běžně málo frekventovaná, jakmile se na ni ale svede doprava při nehodách na silnici Žatec – Most, vytvoří se na ní téměř nepřetržitý tok aut.