Části dvou ulic v Žatci, Dukelské a Bří Čapků, mají zhruba měsíc nové chodníky. Brzy se ale rozkopou. Odstraní se nová dlažba, chodníky přetnou výkopy. „Kocourkov,“ říkají místní lidé.

V obou ulicích loni provedla Severočeská vodárenská společnost rekonstrukce vodovodu a kanalizace, letos na jaře chtělo město opravit povrchy. Tedy vozovky a chodníky. Nová dlažba už byla na chodníky položena, k rekonstrukci vozovky a položení nového asfaltu zatím nedošlo.

V ulici Bří Čapků v Žatci se v současné době pracuje na dvou místech. U stánku se zmrzlinou se pokládá nový chodník v rámci rekonstrukce náměstí Poperinge. Ve spodní části ulice u Barbaru dochází k rozsáhlé rekonstrukci všech povrchů, práce se protáhnou.
Ulice Dukelská a Bratří Čapků v Žatci budou rozkopané až do podzimu

Důvodem jsou plynaři. Ti se k pracím v obou ulicích původně nepřipojili, při výkopech se ale zjistilo, že jejich vedení je v havarijním stavu. „Při odhalení plynovodu se ukázalo, že je uložený příliš mělko. Plynaři následně provedli sondy a zjistili, že vedení je v havarijním stavu. Problémy se tedy ukázaly až přímo ve výkopu,“ vysvětlila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru a rozvoje města žatecké radnice.

Proto dojde k rekonstrukci plynovodu a zmíněnému rozkopání nově položených chodníků. A to kvůli domovním přípojkám. Výměna hlavního plynovodního potrubí proběhne v dosud nevyasfaltované vozovce. „Součástí opravy plynovodu v ulici Bří Čapků bude i výměna 12 přípojek a z tohoto důvodů budeme muset na 12 místech rozebrat chodník,“ sdělil Pavel Zajíc z útvaru komunikace společnosti Innogy. Podobné to bude i v Dukelské ulici.

Ulice Bratří Čapků v Žatci. Vlevo je její stav na jaře 2016, před začátkem prací. Vpravo aktuální podoba v květnu 2017
Stavba století...

Výkopy by měly být široké metr až metr a půl.

Na výměně plynového potrubí by se mělo začít pracovat v polovině června. Ukončení prací se předpokládá ke konci letních prázdnin. „Chodníky se uvedou do současného stavu,“ uvedl Pavel Zajíc.

Po dokončení prací ze strany plynařů dojde konečně na opravu vozovek ve zmíněných ulicích. V případě ulice Bří Čapků tak bude tato část ulice rozkopaná téměř dva roky.

Špatně zaparkovaná auta na pravé straně ulice Bratří Čapků v Žatci u bývalého hotelu Garni.
V ulici Bří Čapků se objeví značky zakazující stání