Nepřihlásilo se totiž dost studentů. Efektivním počtem je podle děkana alespoň patnáct posluchačů.

Detašované pracoviště bylo v Chomutově otevřeno v roce 2006. Smyslem bylo umožnit studentům pomalejší a příjemnější přechod na vysokou školu, aniž by museli opustit domácí prostředí. Další ročníky už měli absolvovat v Praze, kde je sídlo ČVUT.

Původně fakulta počítala s tím, že bude ve městě vyučovat až šedesát studentů. K tomuto číslu se ale počet zapsaných přiblížil jen při otevření. S každým dalším rokem jich ubývalo. Naposledy studium zahájilo v roce 2009 osmnáct studentů a studentek.

Podle vedoucí odboru Dagmar Mikovcové to nevypovídá o tom, že by měli studenti obecně menší zájem o strojní fakultu. „Míří rovnou do Prahy, protože jim prý u nás chybí studentský život,“ dodala. Ten může obnášet znalost profesorů, kteří posluchače dovedou až k titulu, prostředí, ale také večerní zábavu a pochopitelně i menší dohled rodičů.

Otevření detašovaného pracoviště v Chomutově město silně podporovalo. Firmy v regionu totiž postrádají střední a vyšší technický management. Na rekonstrukci zdejšího pracoviště ČVUT vyčlenilo takřka deset miliónů. Z poloviny se podílela společnost ČEZ.