Žatečtí radní potvrdili ve funkci ředitele Chrámu chmele a piva Jaroslava Špičku. Ten byl vedením této příspěvkové organizace města pověřen od poloviny letošního černa, teď jej vedení města se zkušební dobou šesti měsíců do funkce jmenovalo.

„Rada vzala v potaz pozitivní změny v rámci působení Jaroslava Špičky ve vedení organizace. Zejména zvyšování kvality služeb, postupnou profesionalizaci zaměstnanců nebo nárůst tržeb v restauraci i turistické sekci," sdělil Jan Novotný, místostarosta města.

J. Špička se podle něj osvědčil i přípravě nadregionální výstavy moderního umění a otevření Galerie Sladovna a radní pozitivně hodnotí i započatou realizaci marketingové koncepce propagace Chrámu. „V ní nechybí například práce s organizovanými skupinami, akce pro turisty i domácí či internetová reklama," vysvětlil místostarosta. Radní přihlédli také k tomu, že J. Špička detailně zná všechny součásti Chrámu.

Jaroslav Špička je třetím ředitelem Chrámu. Před ním tuto organizaci vedl půl roku Jaroslav Čása, v letech 2010 a 2011 byl ředitelem Jiří Vent.

Příspěvková organizace Chrám chmele a piva se stará v Žatci o několik turistických objektů, které vznikly v rámci stejnojmenného stavebního projektu, na který město získalo velkou dotaci z Evropské unie. Chrám spravuje například restauraci U Orloje, renesanční sladovnu v Masarykově ulici, stará se o vyhlídkovou věž, kapucínskou zahradu, turistické centrum či dětská hřiště.