Město Žatec vybralo firmu, která zateplí dětskou hernu v areálu Chrámu chmele a piva. Do výběrového řízení poslaly své nabídky dvě společnosti, vítězem se stala firma Vanderlaan ze Světlé nad Sázavou. Ta nabídla cenu 757 tisíc korun bez DPH.

Město předpokládalo, že zateplení vyjde levněji, zhruba na půl milionu korun. Došlo ale k navýšení objemu prací, například se doplní okna nebo instalují podhledy k zakrytí teplovodních rozvodů.

Práce na zateplení by měly proběhnout během léta, vyžádají si uzavření herny. Ta by měla dětem a rodičům začít sloužit i v zimě, což dosud nebylo právě kvůli chybějícímu vytápění možné.