Radnice v Lounech považuje Chrám svatého Mikuláše za symbol města a turisty posílá na prohlídku památky. Avšak pokud jde o peníze na opravu, město zatím přispět nechce. Mezi členy zastupitelstva se k tomu nenašel potřebný většinový názor.

Ochoz na věži kostela svatého Mikuláše v Lounech je v havarijním stavu. Místo unikátní vyhlídky na město a krajinu, kterou nabízí, se někteří návštěvníci soustředí spíše na likvidaci břidlicové krytiny střechy. Vzkazy, srdíčka či iniciály turistů jsou prakticky všude, občas dojde i k odlomení částí. Trpí také samotné kamenné zábradlí s kovovými prvky.

Situace už si vyžaduje rázný zásah s rozpočtem přesahujícím jeden milion korun. Ten však římskokatolická církev, potažmo místní farnost, nemá. Lounští radní doporučili poskytnout půl milionu korun z příjmů z loterií jako dar na opravu kostela. Zastupitelé města to ale na pondělním jednání, plném emocí, neschválili.

Pro se nezvedlo dost rukou

Logo města LounyNelibost vůči takovému postupu dal najevo především zastupitel Jan Růžek (ČSSD). „Církev jen letos dostane v takzvaných restitucích dvě miliardy korun. Nejsme připraveni bod podpořit a nebudeme hlasovat. V povinnostech města jsou i jiné věci, než starost o národní kulturní památky. Louny mají schodkový rozpočet a musí udělat spoustu jiných věcí pro občany; pro tuto akci by se jistě daly hledat jiné zdroje, například na ministerstvu kultury," řekl kromě jiného.

Další zastupitelé ale byli jiného názoru a snažili se kolegy přesvědčit, aby peníze poskytli. Hlavním argumentem bylo, že nejde o dotaci pro církev, ale příspěvek na stavební práce na objektu. „Kostel svatého Mikuláše je národní kulturní památkou. Je přece vizitkou i symbolem samotných Loun, hlavním cílem turistů i tím, na co jsme tu všichni tolik hrdí. Je naše povinnost v této chvíli pomoci," hovořili zastupitelé Michal Pehr (Koalice pro Louny), Bohumil Kurka (ODS) a další.

Památku chtějí vidět tisíce turistů

Nakonec to však nestačilo. Také kvůli minimu informací, které k rozhodnutí členové vedení města dostali. „Na to, že jde o sumu půl milionu korun, je předložený materiál nedostatečný. Nemáme rozpočet akce, kterou máme spolufinancovat, ani další podklady," upozornil Pavel Csonka (ČSSD).

Nakonec se ukázalo, že druhá polovina z milionové částky rovněž není připravena, podporu odmítl i Ústecký kraj. „Dodá ji církev, oslovují se sponzoři, o všech možnostech se aktuálně jedná," uvedl Radovan Šabata (Unie pro sport a zdraví), starosta města, s tím, že s podporou Loun by byla vyjednávací pozice mnohem lepší. Zazněly však i obavy, aby se práce nezastavily v polovině, pokud by se nepodařilo sehnat druhý půlmilion.

Pohled z věže chrámu sv. Mikuláše na centrum Louny

Pohled z věže chrámu sv. Mikuláše na centrum Loun a Mírové náměstí.

Trochu paradoxní je, že město samotné turisty do kostela vodí. Objekt je sice církevní, ovšem průvodce tam pracuje pro radnici, kam plynou i příjmy ze vstupného. „Město má s církví smlouvu o provozování průvodcovské služby. Na ochoz věže v loňském roce vystoupalo 4711 lidí, interiér chrámu si prohlédlo 9434 lidí," upřesnil Michal Ovšonka z Městského úřadu Louny.

Podle informací Deníku není v krajním případě vyloučeno, že děkanství kostel pro veřejnost uzavře. To v případě, že by se nepodařilo sehnat peníze na nutné opravy a nebylo by tak možné zaručit bezpečnost turistů ani stavby samotné. Zatím se k tomu ale neschyluje a dá se předpokládat, že návrh na poskytnutí příspěvku se brzy objeví na stolech zastupitelů znovu. Tentokrát lépe vypracovaný.