Dochází k akumulaci jejího škodlivého množství ve vodních rostlinách a živočiších. Ve své společné zprávě to uvedly organizace Greenpeace a Hnutí Duha. Vycházejí z podrobného modelování šíření znečištění ovzduší. Společnost ČEZ, která elektrárnu vlastní, tvrdí, že zákonem dané emisní limity splňuje.

„Elektrárna Počerady je dnes v České republice největším zdrojem znečištění ovzduší v kategorii uhelných elektráren. Emise zejména mikroskopických prachových částic a oxidu dusičitého zasahují řadu lidí a zvyšují riziko onemocnění, jako jsou mozková příhoda, rakovina plic, dýchací choroby i onemocnění dýchacího traktu u dětí,“ prohlásil vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. „V roce 2017 byla elektrárna podle výpočtů odpovědná nejen za spad rtuti a 111 předčasných úmrtí, ale také za 1 694 astmatických záchvatů, 48 nových případů chronické bronchitidy, 80 hospitalizací a přes 45 tisíc dnů pracovní neschopnosti,“ vypočetl.

Limity splňuje, tvrdí ČEZ

Podle společnosti ČEZ Elektrárna Počerady splňuje všechny emisní limity a několik let se připravuje na nové, které začnou platit za dva roky. „Pokud se uvádí, že elektrárna vypouští nejvíce emisí, je to kvůli tomu, že je největší a ne proto, že by nedodržovala emisní limity. Nemá vyšší emise než jiné elektrárny tohoto typu na jednotku výkonu, jen prostě vyrábí těch megawattů nejvíce ze všech,“ vysvětlil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle jeho slov budou v letech 2020 a 2021 probíhat úpravy na výrobních blocích tak, aby nové emisní limity včetně pro rtuť elektrárna splňovala.

Pokud nedojde k žádné změně, v roce 2024 přejde uhelná elektrárna Počerady za dvě miliardy korun na společnost SEV.en (dříve Czech Coal). To je trnem v oku ekologům. Ti by chtěli, aby ČEZ elektrárnu neprodával a zavřel ji. „Uhelná elektrárna Počerady je nejen hlavní zdroj toxické rtuti a škodlivých oxidů dusíku, ale také největším zdrojem skleníkového oxidu uhličitého v Česku. Její další dlouhodobý provoz je v rozporu se zodpovědnou klimatickou politikou. Její uzavření do pár let předpokládá i Státní energetické koncepce ČR. Prodej Počerad je krajně nevýhodný pro občany, stát i pro ČEZ,“ tvrdí vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová
Ministryně Benešová podala žalobu na dvě státní zástupkyně v kauze Postoloprt

Ekologové svoji kampaň proti elektrárně v poslední době stupňují, do konce letošního roku může ČEZ smlouvu s těžaři uhlí na Mostecku o prodeji elektrárny odvolat. „Do konce roku se můžeme rozhodnout prodej odvolat, pokud uvěříme, že uhlí má v energetice budoucnost. A to nevidíme,“ tlumočil stanovisko společnosti ČEZ jeho mluvčí. „Vedení firmy nemůže svévolně zavřít elektrárnu bez zákonných důvodů,“ dodal. Pokud by mělo přece jen dojít k uzavření elektrárny, musí se podle jeho slov o tom rozhodnout na politické úrovni.

Proti prodeji elektrárny se vyslovili i někteří představitelé samospráv na Lounsku. „Dění okolo elektrárny Počerady sledujeme velmi pozorně. Záruku toho, že trend útlumu výroby bude pokračovat, vidíme právě v tom, že nedojde ke změně vlastníka a že zůstane v rukou společnosti ČEZ, aby Česká republika byla schopna zajistit omezování negativních dopadů na klimatické změny nejen proto, že se k tomu zavázala, ale proto, že je to důležitý krok k ozdravení prostředí, ve kterém žijeme,“ uvedla starostka Dobroměřic u Loun Ivana Sihlovcová.

Studenti kadaňského gymnázia si našli vztah k dějepisu i mimo školní lavice. Výsledkem je několikaleté bádání a obsáhlá publikace o zaniklé obci Přísečnice. Pokřtili ji ve čtvrtek 3. října.
Moderní dějiny? Výuce by prospělo méně biflování