„Při skrývkách ornice v předpolí těžby štěrkopísku u Chudeřína prozkoumali pracovníci Regionálního muzea v Žatci letos v březnu a září dva kostrové hroby kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (cca 2800 2500 let př.n.l.). Při plánovaném postupu těžby východním směrem předpokládali existenci dalších dosud neobjevených hrobů. K tomuto závěru dospěli po vyhodnocení tzv. porostových příznaků na leteckých snímcích lokality, pořízených již před několika lety," vysvětlil Petr Holodňák, archeolog žateckého muzea.

Připomeňte si: Archeologové našli hrob ženy z pozdní doby kamenné

Tato domněnka se potvrdila v polovině listopadu, kdy bagr při odstraňování zeminy odhalil další tři hrobové jámy. Skupinka obsahovala výhradně mužské pohřby. „Pohlaví pohřbených lze určit podle polohy kostry vůči světovým stranám. Muži jsou uloženi vždy na pravém boku s hlavou nasměrovanou k západu. Nebo podle druhu pohřebních milodarů. První pohřeb obsahoval pouze drobný měděný korálek. Kovové předměty byly v té době velkou vzácností. Z území celých Čech je dnes známo více než 1200 dobře dokumentovaných hrobů z asi 300 lokalit. Měděných ozdob (korálků či záušnic) se v nich dosud nalezlo jen o něco více než stovka kusů," popsal Petr Holodňák.

Zbývající dva hroby podle jeho slov obsahovaly početné keramické nádoby včetně rozměrných amfor, dále kamenný sekeromlat a sekeru. „Oba pohřbení byli navíc vybaveni ostrou čepelkou (nožem) z kvalitního pazourku dovezeného ze severní Evropy," dodal archeolog muzea.

„Podle zmíněných snímků pořízených z letadla je téměř jisté, že zdejší pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou bylo rozsáhlejší a další hroby ještě čekají na své objevení," uzavřel Petr Holodňák.