Vlastník kostela v Peruci na Lounsku, římskokatolická církev, ještě do konce letošního roku provede takové stavební práce, aby se jeho stav nezhoršoval. To je výsledek schůzky majitele, památkářů a úřadů, která v této památce proběhla v minulých dnech.

Ze stropu kostela spadl nedávno kus omítky. Byl tak velký a těžký, že rozdrtil židli pro varhaníka. Štěstí, že v kostele zrovna nikdo nebyl a že se na hudební nástroj nehrálo. A jelikož hrozí zřícení dalších částí stropu, římskokatolická církev kostel uzavřela pro veřejnost. Konaly se v něm pravidelné nedělní bohoslužby. Ty se přesunuly do kostela v nedalekém Černochově.

Na zmíněné schůzce si odborníci stav kostela prohlédli a s církví se dohodli na konkrétních pracích, které by měla v brzké době provést. „Na místě jsme projednali zabezpečení kulturní památky tak, aby nemohlo docházet k jejímu poškozování. Rozsah nutných zabezpečovacích prací byl specifikován vlastníkovi v záznamu ze státního stavebního dozoru,“ sdělila vedoucí odboru stavebního úřadu v Lounech Kateřina Todtová.

Církev tak má „v ruce“ seznam úkonů, které by měla do konce roku provést. „Bylo nám doporučeno chránit varhany lešením, odstranit ty části omítky, které by ještě mohly spadnout a provizorně vyřešit zatékání do střechy, než bude možné začít s celkovou opravou krovu a střechy. Jako majitel kostela k tomu nemáme připomínky,“ sdělil Cyril Kubánek, administrátor farnosti Zlonice, pod kterou Peruc spadá.

Po provedení těchto prací by kostel měl být opět přístupný veřejnosti.

Úřady církvi žádné práce nenařídily, ta se je zavázala provést dobrovolně. „Pokud by tak neučinila, přistoupilo by se k nařízení prací,“ vysvětlila Věra Brožová z ústecké pobočky Národního památkového ústavu.

Špatná střecha

Příčinou uvolnění omítky ze stropu bylo pravděpodobně zatékání do kostela, který není v dobrém technickém stavu. „Jeho hlavním problémem je dožívající střešní krytina, která bude vyžadovat rozsáhlejší opravu. Ale provizorně by měla být opravena v nejbližším možném termínu,“ dodala Brožová. Obavy, že se zároveň zhoršuje narušená statika kostela, se nepotvrdily. „Soustava trhlin, které jsou v interiéru objektu, je podle dlouhodobého, téměř patnáctiletého sledování neaktivní,“ popsala památkářka.

Místní obyvatelé i vedení městyse Peruc opatření vedoucí k co nejrychlejšímu znovuotevření kostela vítají. „Hlavně aby se jeho stav dál nezhoršoval a nedošlo třeba k poničení vzácných varhan. A snad dojde i na větší opravu střechy,“ sdělil Miroslav Blažek z Peruce.

„Určitě vítáme, že varhany budou zajištěné před padajícím stropem a že se začne řešit zatékání do střechy. Také bychom přivítali, kdyby farnost zahájila projekční práce vedoucí k celkové opravě střechy a statickému zajištění kostela,“ reagoval místostarosta Jan Vnouček.

Městys se podle jeho slov bude snažit s opravou kostela pomoct. „Prozatím jsme církvi alespoň předali kontakt na osvědčeného pokrývače a jsme ochotni třeba administrativně pomoct s případnou žádostí o dotaci na záchranu kostela,“ dodal místostarosta.