O stovky pozemků a desítky budov v okrese Louny už požádaly církve v rámci zákona o majetkovém vypořádání. Nejvíc jich chtějí vrátit na Lounsku, v menší míře na Podbořansku a nejméně pak na Žatecku. Většinou se jedná o pole, lesy a louky a bývalé hospodářské budovy. Velká část z nich je dnes ve špatném stavu.

Výzvy k vrácení nemovitostí eviduje Státní pozemkový úřad. Ten zatím v okrese Louny církvím na základě zákona o vyrovnání žádné nemovitosti nevydal.

Benediktýni chtějí rozsáhlé pozemky u Libočan

Církevní restituce• stát vyjednal narovnání a změnu financování se 17 církvemi a náboženskými společnostmi, součástí je i postupné snižování platu duchovních ze státního rozpočtu 
• církve mají podle schváleného zákona od státu dostat nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun
• během 30 let jim stát vyplatí také celkem 59 miliard korun, navýšených o inflaci

O pozemky na Žatecku požádalo hlavně Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze, které chce zpět rozsáhlé plochy a několik nemovitostí v Libočanech. Pozemky, na které by se mohly vztahovat církevní restituce, zabírají v Libočanech zhruba polovinu katastru. To značně blokuje další rozvoj obce přes dvacet let, která prakticky nemá žádné plochy na výstavby rodinných domů. „Nevyřešené restituce blokují další rozvoj obce. V územním plánu máme několik ploch, které církve nárokují, určené pro výstavbu, které bychom po vyřešení restitucí rádi získali. Navíc se o tyto pozemky staráme, ale nic z nich nemáme," říká vedení obce už řadu let.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze požaduje také několik pozemků v katastru sousedních Čeradic a Žatce. Pozemky na Žatecku chce také římskokatolická církev ve Velké Černoci a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě žádá o pozemky ve Větrušicích.

Nejvíc pozemků, o které požádaly církve, je na Lounsku. Česká provincie Řádu sv. Augustina chce rozsáhlé pozemky kolem Ročova a další v Břínkově, Úlovicích a Líšťanech. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích žádá o pozemky v Orasicích. Královská kanonie premonstrátů na Strahově chce zpět nemovitosti v Hřivčicích, Pátku, Volenicích u Počedělic a Radonicích.

Řada obcí, stovky objektů a pozemků

O stovky nemovitostí na Lounsku, hlavně pozemků, požádaly také farnosti římskokatolické církve. Jedná se například o Hřivice, Jimlín, Touchovice, Chožov, Orasice, Počedělice, Oboru, Černčice, Koštice, Panenský Týnec, Slavětín, Telce nebo Vrbno.

Na Podbořansku požádala římskokatolická farnost o pozemky v Nepomyšli, Strojeticích, Běsně a Vroutku. Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou chce pozemky v Pšově. „S navráceným majetkem budeme hospodařit tak, aby přinášel prostředky pro fungování naší duchovní, stavební, vzdělávací a kulturní činnosti," zní většinou z církví.

Církve podle zákona o majetkovém vyrovnání mají dostat od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Během 30 let stát církvím vyplatí také 59 miliard korun navýšených o inflaci jako náhradu za nevydaný majetek. Zároveň bude během 17 let postupně až na nulu snižovat příspěvek na podporu činnosti, který dnes činí asi 1,5 miliardy korun ročně.