Zakoupená cisterna pojme 2000 litrů vody, je schopna hasit vodou i pěnou a jednotka tak bude moci zasahovat při menších požárech samostatně, při větších pak plnohodnotně asistovat Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Poprvé bylo vozidlo využito k zajištění požární asistence u ohňostroje při oslavách příchodu roku 2008, kde nad požární bezpečností bdělo šest hasičů s vozidly CAS 8 a DA/VW transporter. Oslavy z hlediska požární bezpečnosti proběhly bez jakýchkoli komplikací.