Městys Peruc přesto vyzývá občany, aby se zatím na kanalizaci nepřipojovali. O možnostech připojení je bude úřad včas informuje, a to i skrze své webové stránky.

Ke kanalizaci je přidružených 144 přípojek. Městys Peruc také pro tento rok vyhlásil dotační program na zřízení domovní čistírny odpadních vod. Vyčleněno je na projekt 196 tisíc korun z městského rozpočtu. Žádosti je možné podávat po celý tento rok.