Severočeská vodárenská společnost v úterý 26. října slavnostně ukončila rozsáhlou rekonstrukci čističky odpadních vod v Lounech, modernizace si vyžádala investici za 208 milionů korun.

Více o projektu čtěte
v souvisejících článcích vpravo!


„Zrekonstruovaná ČOV umožní do budoucna připojení dalších objektů v souvislosti s rozvojem oblasti bydlení a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou,“ uvedl generální ředitel SVS Miroslav Harciník.

Všechny práce byly prováděny za provozu čističky. „Díky tomu se rekonstrukce zvládla s pouhou jedinou odstávkou, což výrazně přispělo k dodržení limitů znečištění i během prací. I přes některé nepředvídatelné skutečnosti se podařilo vše dokončit ve smluvních termínech a bez výrazných dopadů na cenu,“ doplnil za zhotovitele Martin Doksanský. Zhotovitelem rekonstrukce je Sdružení ČOV Louny – SMP – VHS, tj. společnost SMP CZ a. s.

Stavba byla zahájeno v listopadu 2008. ČOV v Lounech pochází z počátku 90 let. Původní technologie byly zastaralé a nevyhovovali přísnějším limitům Evropské unie na znečištění vypouštěných odpadních vod.

Do čističky jsou přiváděni odpadní vody z Loun. Na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel. Do kanalizačního systému a ČOV v Lounech jsou přiváděny dále odpadní vody ze šesti obcí, a to Cítolib, Lenešic, Dobroměřic, Líšťan, Obory a Rané.

Přečištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Ohře. Cílem modernizace bylo odstranění dusíky a fosforu z odpadních vod a k daleko důslednější čištění. Zrekonstruovaná čistička je mechanicko–biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemických srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním a strojním odvodněním kalu.