Jedná se o příspěvek, na který mají nárok obyvatelé Brloha a Nečich za vybudování a zprovoznění domovní čistírny. „O příspěvek si může požádat každý v osadách, kdo domovní čistírnu zkolauduje. Podle našich informací jsou v Brloze v provozu již dvě domovní čistírny. Letos poskytneme další tři příspěvky,“ informovala tajemnice radnice Renáta Čapková. Další pomocí, kterou město obyvatelům nabízí, je odborná technická pomoc a rada s nákupem a zprovozněním domácí čistírny.

Lidem v Nečichách se nelíbí rozhodnutí lounské radnice

Město od čističek v osadách neustoupí

Město Louny trvá na stavbě čističek ve dvou osadách

Město přispěje na domovní čističky