Také v letošním roce bude Úřad městyse Peruc rozdělovat peníze jako příspěvek na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Obyvatelé místních částí Černochov, Hřivčice, Pátek, Radonice a Stradonice mohou získat nejvýše 50 tisíc korun na jedno číslo popisné. Jednou z podmínek je, že žadatel, fyzická osoba, musí být vlastníkem nemovitosti sloužící k bydlení či rekreaci v jedné z uvedených obcí.

Celková suma, vyčleněná v rozpočtu na tyto dotace, činí 200 tisíc korun.

Zájemci mohou o příspěvek žádat po celý rok 2017. Podobná výzva platila v Peruci i loni.